MISTROVSTVÍ EVROPY V PASENÍ OVCÍ 2018

ROZHODČÍ

Bevis Jordan

Jsem řídící pracovník na horské farmě s výměrou 1680 ha v hrabství Northumberland v Anglii. Chovám a trénuji svoje psy na každodenní práci s 1600 bahnicemi plemene Swaldale. Bahníme je venku v dubnu a květnu. Také chováme 125 kříženců plemene Limousin a Salers telených v měsících únoru až dubnu.

Úspěšně jsem závodil přes 30 let a choval a cvičil jsem psy, kteří úspěšně závodili na národní úrovni. Také prodávám svoje psy do Evropy, USA a Kanady.

Jako člen rady ISDS a člen skupiny rozhodčích posuzuji závody ve Spojeném království,  Evropě a USA.  Jako předseda Ligy ovčáckých závodů v Northumberlandu pomáhám organizovat 25 open závodů a 10 nursery závodů každý rok. Se svými zkušenostmi a znalostmi pořádám školení pro mladé závodníky a farmáře abych jim pomohl začít s prací na zvířatech a také úspěšně závodit.

Keith Preston

Jsem farmář v poloviční penzi žijící v hrabství Northumberland.  Mám malé stádečko ovcí pasoucích se na 80 ha, o které se staráme společně s kolegou. Také vypomáhám na farmách našeho hrabství jako ovčák. Trénuji a závodím se psy 33 let.

Byl jsem v minulosti v radě ISDS a také člen skupiny rozhodčích. Soudcoval jsem závody ve Spojeném království na kontinentě . Jsem členem výboru Ligy ovčáckých závodů v Northumberlandu a loni jsem tuto ligu podruhé vyhrál. Pomáhám organizovat závody ve třídě open i nursery. Se svými zkušenostmi a znalostmi pomáhám novým ovčákům pracovat se psy a závodit s nimi.